Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04/08/23
27/07/2023

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 04/08/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εξέταση αίτησης για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση της κ. Λιβανού Χρυσούλας –Σταυρούλας με την επωνυμία            «CUBA BEACH BAR ΕΕ » που βρίσκεται στην Τ.Κ.Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας.
  2. Παράταση  ωραρίου  μουσικής  χρήσης μουσικών οργάνων σε    επιχείρηση  ΥΕ της κ. Nτούτση Ιφιγένιας  του Φωτίου  με  την επωνυμία  « ΚΑΛΛΙΘΕΑ »   που βρίσκεται στην  Τσουκνίδα  της  Κοινότητας Βαλανιδορράχης του Δήμου Πάργας.
  3. Παράταση  ωραρίου  μουσικής  χρήσης μουσικών οργάνων στην  επιχείρηση του κ . Παπανικολάου Βασίλειου του Κων-νου  με  την επωνυμία   «TAVERNA  VASILIS»   που βρίσκεται στην Κοινότητα  Ανθούσας  του Δήμου Πάργας.
  4. Εξέταση αίτησης για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)» του κ . Χρήστου Γκόγκα του Βασιλείου που βρίσκεται στην Κ. Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας.
  5. Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης επί της οδού Αγ. Δημητρίου 30 στη τ.κ. Καναλλακίου στην ιδιοκτησία Ράπτη Γεώργιου του Ιωάννη.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >