Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28/6/2022
24/06/2022

        Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Παράταση ωραρίου μουσικής  χρήσης μουσικών οργάνων στην  επιχείρηση Υ.Ε του  κ . Τσάβου  Στέφανου του Θωμά    η οποία βρίσκεται στην Τ.Κ. Βαλανιδορράχης του Δήμου Πάργας.
  2. Λήψη απόφασης για ήπιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Πάργας
  3. Λήψη απόφασης για την στέγαση των μουσικών τμημάτων και της Φιλαρμονικής
  4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου ( Υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η & 4η, α/α 128): «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος & επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. , με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση « ΑΡΕ ΜΑΔΕΣ», της Κοιν. Λιβαδαρίου, Δ.Ε. Πάργας, Δ. Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».

                                                                                                         

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >