Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29/7/2022
28/07/2022

        Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Παράταση ωραρίου  μουσικής  χρήσης μουσικών οργάνων στην  επιχείρηση του  κ . Γκίζα Θωμά  του Ευαγγέλου         που βρίσκεται στην τ.κ. Αγιάς  του Δήμου Πάργας.         
  2. Παράταση ωραρίου  μουσικής  χρήσης μουσικών οργάνων στην  επιχείρηση του  κ . Μακελιάρη Αθανάσιου του Σπυρίδων  που βρίσκεται στην Κοινότητα  Βαλανιδορράχης  του Δήμου Πάργας.   
  3. Έγκριση εισόδου-εξόδου για το υπό ανέγερση νέο κτίριο μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο υπ’ αρ. 47 Αγροτεμάχιο Αναδασμού 1991, εκτός Οικισμού Χόχλας Τ.Κ. Κουκουλιού στον Δήμου Πάργας
  4. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας δημοτικού σταδίου Πάργας « Β.Ε. Βασιλά»                                                                              

                                                                                        

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >