Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Κοινότητας Καναλακίου 22/3/24
19/03/2024

Καλούνται τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Καναλλακίου Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, στο Γραφείο της Κοινότητας, στο Καναλλάκι, την 22/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με την αλλαγή κατεύθυνσης της οδού Φωτίου Τζίμα.
  2. Ορισμός μίας θέσης πάρκινγκ έμπροσθεν του ταχυδρομείου για φορτοεκφορτώσεις από τα ΕΛ.ΤΑ.
  3. Ορισμός μίας θέσης πάρκινγκ ΑΜΕΑ επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος για πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
  4. Εξέταση αίτησης του κ. Γάκη Γεωργίου για προσκύρωση τμήματος δημοτικής έκτασης στο ΟΤ 171 ρυμοτομικού σχεδίου Καναλλακίου.
  5. Εξέταση αίτησης του κ. Πήλιου Γερασίμου για παραχώρηση προς κοινή χρήση τμήματος ιδιοκτησίας του Δήμου στο ΟΤ 20 ρυμοτομικού σχεδίου Καναλλακίου.

Γνωμοδότηση σχετικά με το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >