Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13/11/2023
11/11/2023

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-11-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 Π.Μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 3ου Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ».
  2. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας (β/θμίου) κατά τη δικάσιμο της 21/11/2023
  3. Ορισμός δικηγόρου για απάντηση στο εξώδικο της εταιρίας με την επωνυμία «G&K INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >