Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17/11/2023
13/11/2023

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17-11-2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός δικηγόρου για απάντηση στο εξώδικο της εταιρίας με την επωνυμία «G&K INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
  2. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών κατά της αγωγής 1983/2023(αμοιβές καθαριστριών)
  3. Άσκηση αγωγής κατά του Γεωργίου Παπασταύρου - Καλογερά, κατοίκου Πάργας, για την χορήγηση από το Δικαστήριο, άδειας διέλευσης αγωγού αποχέτευσης επί ακινήτου του.
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >