Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19/9/22
13/09/2022

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  19-09-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα  09.00  π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση απολογισμών ,οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  για τις χρήσεις οικ. Ετών 2019 και 2020.
 2. Κλείσιμο ταμείου διαχείρισης Δήμου Πάργας  για τους  μήνες Ιούλιο και  Αύγουστο  2022
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου « Αθλητική Ένωση Καναλλακίου»
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια σημαιών για τον εορτασμό εθνικών εορτών
 5. Διαγραφή τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης καταμέτρησης
 6. Λήψη απόφασης για υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών  της εταιρείας « Ζαραβούτσης Δ. –Αυλωνιτη Δ. Ο.Ε.»
 7. Λήψη απόφασης για υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών  των Καρδάνη Φώτιου και Καρδάνη Χρυσαυγής
 8. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή δημοτικών τελών στις σταυλικές εγκαταστάσεις
 9. Αποδοχή Επιχορήγησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»
 10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  για  στην τ.κ. Αμμουδιάς
 11. Τροποποίηση της αριθμ 31/2022 απόφασης σχετικά με τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών
 12. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα του Δήμου της παράτασης της σύμβασης των εργαζομένων που είχαν προσληφθεί με τις διατάξεις λόγω covid-19
 13. Ορισμός δικηγόρου για την αποδοχή των ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων που είχαν προσληφθεί με τις διατάξεις λόγω covid-19 στο Δήμο
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Φαναρίου»
 15. Παράταση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ,Επισκευή και συντήρηση κερκίδων και στεγάστρου δημοτικού σταδίου Καναλλακίου»
 16. Παράταση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ,Επισκευή και συντήρηση αγωνιστικού χώρου  δημοτικού σταδίου Καναλλακίου»
 17. Παράταση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ,Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Πάργας»
 18. Αίτημα παράτασης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο ‘Οριστικές μελέτες για τη Δημιουργική επανάχρηση του κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας’
 19. Λήψη απόφασης για την  υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Δήμο Πάργας, «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου / τηλεχειρισμού του Η/Μ εξοπλισμού στο εναπομείναν τμήμα του εξωτερικού υδραγωγείου της Δ.Ε. Φαναριού και συστήματος τηλεμετρίας υδρομετρικών καταναλωτών για τον έλεγχο διαρροών – ποιότητας – απολύμανσης – τιμολόγησης πόσιμου νερού, ψηφιακή αποτύπωση – διαχείριση δικτύου ύδρευσης Δήμου Πάργας».
 20. Παράταση του έργου με τίτλο «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δ. Πάργας»
 21. Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάργας και ΕΑΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου « Γεωφυσική –Υδρεολογική –Τεχνικογεωλογική διεύρυνση των φαινομένων καθιζήσεων στην τ.κ Αηδονιάς
 22. Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Κατασκευή πράσινου σημείου Δ. Πάργας»
 23. Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων  Δ. Πάργας»
 24. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου « Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Πάργας»
 25. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου « Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Φαναρίου»
 26. Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου « Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Πάργας» (2021)
 27. Παράταση του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων Δ.Πάργας»
 28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ,επισκευή και συντήρηση κερκίδων και στεγάστρου Δημοτικού Σταδίου Καναλλακίου»
 29. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της τ.κ. Αγιάς»
 30. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ. Πάργας»
 31. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Φαναρίου»
 32. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Πάργας»
 33. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού ,έγκριση της μελέτης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργία και Συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πάργας»
 34. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση δημ. έκτασης για τοποθέτηση κεραιών στην Δ.Ε. Πάργας
 35. Ορισμός δικηγόρου για την  αγωγή της ΕΤΕ  κατά του Δήμου Πάργας
 36. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοκ. Πρωτ. Ιωαννίνων  (Ξενοδοχείο Ακτή Βάλτος )  και αγωγή Κων/νου Κοσμά
 37. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικ. Εφετείο Ιωαννίνων (Β. ΓΙΤΣΑΣ  Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε.)
 38. Λήψη απόφασης για την άσκηση η μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ 138/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ)
 39. Πρόσληψη προσωπικού
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >