Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12/10/2021
09/10/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12-10-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα  12.30  μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία πλατείας στην τ.κ. Αμμουδιάς».
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης » της πράξης «Δημιουργική επαναχρήση του κτηρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας»
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πάργας»
  4. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πάργας» και ορισμός της επιτροπής διαγωνισμού.
  5. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠΑΡΓΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων»
  6. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μον. Πρωτ. Πρέβεζας .
  7. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων του Λιμεναρχείου Πρέβεζας για την επιβολή προστίμων
  8. Έγκριση δαπανών για την αγορά σημαιών για τον εορτασμό των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
  9. Αλλαγή πηγών χρηματοδότησης από τακτικά σε έκτακτα ανειδίκευτα-έκτακτα ειδικευμένα ΚΑΕ προυπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

      

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >