Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26/11/2021
20/11/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-11-2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  9.00  π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αναμόρφωση προυπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
  2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2021 – Γ΄τρίμηνο.
  1. Έγκριση σύναψης δέκα (10)  συμβάσεων   με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  1. Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής  διαχείρισης  Δημοτικού Ταμείου μηνός Οκτωβρίου 2021
  2. Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου
  3. Απαλλαγή των πληγέντων από τον σεισμό την 21η Μαρτίου 2020 από την υποχρέωση καταβολής πάγιου τέλους επί του λογαριασμού ύδρευσης για τα ακίνητα που επλήγησαν από τον σεισμό
  4. Λήψη απόφασης γα την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου του Δήμου για τις Δ.Ε. Φαναρίου και Δ.Ε. Πάργας για το έτος 2022
  5. Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για το έτος 2022
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >