Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27/4/2023
21/04/2023

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27-04-2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
2. Έγκριση δαπανών για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Πάργας για το 2023
3. Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων.
4. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης της προμήθειας με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»
5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ
6. Έγκριση 1 ο Πρακτικό έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ»
7. Έγκριση 2 Ο Πρακτικού έργου Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Πάργας
8. Έγκριση 2 Ο Πρακτικού έργου Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Φαναρίου
9. Έγκριση 2 Ο Πρακτικού έργου Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Πάργας
10. Έγκριση 3 ο πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας για διάστημα 24 μηνών».
11. Ορισμός δικηγόρου κατά της αγωγής του Τερνέζη Δημήτριου
12. Ορισμός δικηγόρου κατά της αγωγής της Καψοπούλου Ελένης
13. Ορισμός δικηγόρου κατά της αίτησης ακυρώσεως του Κοντοδήμα Βασίλειου
14. Ορισμός δικηγόρου κατά της αγωγής του Σκάρπου Λεωνίδα
15. Ορισμός δικηγόρου στο Β΄τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου κατά της προσφυγής –ανακοπής της Δημητράκη Ουρανίας
16. Ορισμός δικηγόρου κατά της αίτησης ακυρώσεως των Κατσουλάρη
Αικατερίνης και Ευαγγελίας .
17. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων για ενδοδικαστικό συμβιβασμό (Γάκης)
18. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >