Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29/09/2023
23/09/2023

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-09-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Κλείσιμο ταμείου διαχείρισης Δήμου Πάργας μηνός Ιουλίου 2023
  2. Κατανομή λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. 70-6261.001 προϋπολογισμού κωδικού συντήρησης σχολικών κτιρίων για την επισκευή και συντήρηση των τουαλετών στο 2ο Δημοτικό σχολείο Πάργας.
  4. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. 70-6261.010 προϋπολογισμού κωδικού συντήρησης σχολικών κτιρίων για την επισκευή και συντήρηση των τουαλετών στο νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου.
  5. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Πάργας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002536 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
  6. Έγκριση Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάργας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002148 του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»
  7. Εξειδίκευση πίστωσης επιχορήγησης αθλητικού σωματείου «Απόλλων Πάργας».
  8. Εξειδίκευση πίστωσης επιχορήγησης αθλητικού σωματείου «ΕΡΜΗΣ».
  9. Εξειδίκευση πίστωσης επιχορήγησης αθλητικού σωματείου «Αστέρας Ανθούσας».
  10. Εξειδίκευση πίστωσης επιχορήγησης αθλητικού σωματείου «Αετός Αγιάς».
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >