Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 3/3/2023
02/03/2023

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  03-03-2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού  ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >