Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 3/6/2021
29/05/2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03-06-2021, ημέρα Πέμπτη   και ώρα  13.00  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. 3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ  ΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ  Δ.ΠΑΡΓΑΣ»
 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ  Δ.ΠΑΡΓΑΣ »
 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ   Δ.Ε.  ΦΑΝΑΡΙΟΥ».
 5. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»
 6. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΑΙΙΚΩΝ»
 7. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ,ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ»
 8. ΈΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»
 9. ΈΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ»
 10. ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
 11. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ)
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >