Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13/11/2020
10/11/2020

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-11-2020, ημέρα Παρασκευή   και ώρα  10.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός όρων της διακήρυξης Επισκευή και  συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας έτους 2020.
  2. Καθορισμός όρων της διακήρυξης Προμήθεια μεταφορικών μέσων «ενός (1) Ημιφορτηγού αυτοκινήτου 4Χ4 (με κοτσαδόρο και κάλυμα από πολυεστέρα) και ενός (1) Ημιφορτηγού αυτοκινήτου τύπου VAN με σχάρα.
  3. Ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας με αριθμό 210/2020
  4. Λήψη εκ νέου απόφαση για την Ματαίωση ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (2/2018) για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Κ. Πάργας».
  5. Τακτοποίηση οφειλών κινητής τηλεφωνίας λόγω αδυναμίας έκδοσης παραστατικών πλέον του 11/μηνου από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.
  6. Ορισμός δικηγόρου κατά αγωγής Τερνέζη Δημήτριου.
  7. Καθορισμός όρων του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση δημοτικής οδοποϊίας Δ.Ε. Φαναρίου»
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >