Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Ποιότητα Ζωής 03/06/2021
29/05/2021

     Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 03/06/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση –κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ στις παραλίες Βάλτου της Δ.Κ. Πάργας  και στην παραλία της τ.κ. Λούτσας
  2. Παράταση ωραρίου μουσικής- χρήσης μουσικών οργάνων
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >