Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης ΤΚ Αγιάς 04/04/2021
02/04/2021

Καλείστε να λάβετε μέρος στην έκτακτη συνεδρίαση της Κοινότητας Αγιάς που θα πραγματοποιηθεί -δια περιφοράς- στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αγιάς Πάργας του Δήμου Πάργας στις 04/04/2021 ημέρα και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ΣΑΤΑ, ως προς τη μεταφορά έργου τσιμεντόστρωσης από τη θέση Βαρυκό (λόγω δυσβατότητας) στην θέση: δρόμος από το παλιό νεκροταφείο έως τον Άγιο Δημήτριο.

-Στο συγκεκριμένο σημείο έχει εγκριθεί τσιμεντόστρωση περίπου 30 μέτρων. Παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη σας, προκειμένου να αποσταλεί στην Τεχνική Υπηρεσία για τα περαιτέρω.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >