Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης ΤΚ Αγιάς 29/6/2022
23/06/2022

Καλείστε να λάβετε μέρος στην συνεδρίαση της Κοινότητας Αγιάς, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αγιάς του Δήμου Πάργας, στις 29/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός έργων αγροτικής οδοποιϊας Κ. Αγιάς.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >