Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Αγιάς
15/10/2020

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Κ. Αγιάς που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κ.Αγιάς Πάργας του Δήμου Πάργας στις 21/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός δάσους  στην δεξαμενή (αντιπυρική ζώνη) και διαμόρφωση παλιού νεκροταφείου για χρήση πολιτιστικών  εκδηλώσεων.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >