Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Αγιάς 25/11/2020
20/11/2020

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Κ. Αγιάς που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κ.Αγιάς Πάργας του Δήμου Πάργας στις 25/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων στην περιοχή Ρίζα Τσαπούλι (έξω από ελαιώνες Λιάλια Αθανάσιου και Θέμου Νικόλαου) και στην Κατελάνα (κατηφόρα Παπαπάσχου Παύλου).

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >