Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Προσκληση ΤΚ Αγιάς 17/02/2021
12/02/2021

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Κοινότητας Αγιάς που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αγιάς Πάργας του Δήμου Πάργας στις 17/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: -Αλλαγή πλακών στον δρόμο από αγορά προς εκκλησία Αγ. Παρασκευής

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >