Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση υποβολής ερωτήσεων για το ΔΣ 21/02/2023 (έως την 16/2/24)
10/02/2024

Ενόψει σύγκλησης ειδικής απολογιστικής συνεδρίασης,  σύμφωνα με το άρθρο 67Α και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το ν.5056/2023 και ισχύει, την  21η/02/2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, καλείστε όπως καταθέσετε εγγράφως στο προεδρείο του ΔΣ τυχόν ερωτήσεις προς τη δημοτική αρχή  έως την 16η /02/2024. 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >