Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25/08/2021
22/08/2021

        Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25/08/2021, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Παράταση ωραρίου  μουσικής  χρήσης μουσικών οργάνων στην  επιχείρηση του  κ . Γκίζα Θωμά  του Ευαγγέλου    που βρίσκεται στην Κοινότητα  Αγίας  του Δήμου Πάργας
  2. Εξέταση αίτησης δημότη για έγκριση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >