Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 03/08/2021
30/07/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03-08-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα  10.30 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  2. Αποδοχή των όρων Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Πάργας», Προϋπολογισμού 482.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α.
  3. Αποδοχή των όρων Δημοπράτησης της πράξης «Δημιουργία Πλατείας στην Τ.Κ. Αμμουδιάς», Προϋπολογισμού 149.000,00 € ευρώ με Φ.Π.Α.
  4. Αποδοχή των όρων Δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» Προϋπολογισμού 68.200,00€ ευρώ με Φ.Π.Α.
  5. Λήψη απόφασης για επιλογή και τοποθέτηση κατά προτεραιότητα των  υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης όλων των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ»
  7. Έγκριση 3η παράτασης του έργου « Δημοτική Οδοποίία  Δ.Ε. Πάργας»
  8. Συνδρομή σε ηλεκτρονικό και έντυπο μέσο
  9. Παράταση συμβάσεων εργαζομένων λόγω covid-19
  10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ    «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2021-2022.

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >