Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Συνεδρίαση Τοπικού συμβουλίου ΤΚ Αγιάς
01/12/2020

Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Κοινότητας Αγιάς που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αγιάς Πάργας του Δήμου Πάργας στις 09/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός θέσεων περιπτέρων

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >