Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών στο ΔΛΤ Πάργας
26/05/2020

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών  για την ναυαγοσωστική κάλυψη της χαρακτηρισμένης ,ως πολυσύχναστης ,παραλίας Κρυονερίου  Πάργας.

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας.

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >