Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσληψη ΣΟΧ από ΔΛΤ Πάργας για εργάτη καθαριότητας
23/08/2022

 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας , σε συνέχεια της αριθμ. 140/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο(2) μηνών, ένα (1) άτομο, για την κάλυψη αναγκών στην Καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για την καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας  και συντήρησης των υποδομών της καθώς και την  διασφάλιση της δημόσιας υγείας    για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά  - Τυπικά Προσόντα

Χρονική Διάρκεια
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Ένας(1) Δεν Απαιτούνται. Δύο

(2) μήνες

       

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:  Ανακοίνωση πρόσληψης  εργάτης  Καθαριότητας ΔΛΤ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >