Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Σε ισχύ ο νέος κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Πάργας
02/07/2024

Ο Δήμος Πάργας καλεί τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων-εμπορίου σε κοινόχρηστους στην Δ.Ε Φαναρίου και συγκεκριμένα στο Καναλάκι,Μεσοπόταμο,Αμμουδιά,Θέμελο,Λούτσα,Βουβοπόταμο και Νάρκισσο  να υποβάλουν έως τις 10/07/2024  την απαραίτητη αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά. Όσοι δεν προβούν στην κατάθεση της αίτησης μέχρι την καταλυτική ημερομηνία χάνουν το δικαίωμα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.

 

Για την χορήγηση 1ης  άδειας τα δικαιολογητικά είναι :

  1. Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με τα πλήρη στοιχεία του και στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρει ότι «παρέχω στο Δήμο Πάργας ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο Δήμος Πάργας δια των αρμοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα, να τα καθαιρεί και να τα απομακρύνει με συνεργεία ευθύνης του Δήμου Πάργας.» η δε αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από:
  2. Πρόσφατη Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα: Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλής στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους
  3. Σχεδιάγραμμα μηχανικού (με πινακάκι συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ 87) θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, διαστάσεις του εξοπλισμού που σχεδιάζεται και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού) το οποίο θα περιλαμβάνει αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, τυχόν είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών του κτιρίου, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου (υποχρεωτικό πλάτος πεζοδρομίου 1,5 μέτρο), το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. (Στους πεζόδρομους υποχρεωτικό ελεύθερο πλάτος 3,10μ.) Επίσης θα εμφαίνεται η τυχούσα υπάρχουσα όδευση τυφλών, υπάρχοντα δέντρα στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά πρόσθετο του αναλογούντος χώρου, θα αποτυπώνεται με αναφορά επί του σχεδίου, ότι πρόκειται για επέκταση του αναλογούντος χώρου (εις διπλούν και 1 αποτύπωση σε Α4).
  4. Την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος ή γνωστοποίηση λειτουργίας
  5. Εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ.
  6. Εάν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα αυτά.

 

Για την ανανέωση της άδειας τα απαραίτητα έγγραφα είναι τα εξής :

  1. Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου
  2. Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα

 

 

Υπεύθυνος κ. Χατζής Γεώργιος

Τηλ. Επικοινωνίας:  6943070076

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >