Δήμος Πάργας
Διαβούλευσης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣMΠΕ) επέκτασης Τ.Κ. Μεσοποτάμου / Δ.Ε. Φαναρίου
Διαβούλευσης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣMΠΕ) επέκτασης Τ.Κ. Μεσοποτάμου / Δ.Ε. Φαναρίου

Έγγραφα διαβούλευσης Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) Τ.Κ. Μεσοποτάμου / Δ.Ε. Φαναρίου

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >