Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Συνάντηση του Δημάρχου Πάργας με δημότες στην Τοπική Κοινότητα Βαλανιδορράχης
03/10/2021

Συνεχίζοντας τις συναντήσεις της δημοτικής αρχής με τους δημότες, ο Δήμαρχος Πάργας κ. Ζαχαριάς και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μάρκου και Γκίζας, συναντήθηκαν την Κυριακή 3/10 με κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Βαλανιδορράχης, σε μία ανοικτή συζήτηση για τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Ο Πρόεδρος κ. Δημητρίου, ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Τσάβος και πολίτες, εξέφρασαν με αμεσότητα τις προτάσεις τους, με στόχο την αναβάθμιση της ραγδαία αναπτυσσόμενης περιοχής και την βελτίωση της καθημερινότητας.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον περαιτέρω ευπρεπισμό του συνόλου της Τοπικής Κοινότητας, στο οδικό δίκτυο, στην αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων, στην τουριστική προβολή, καθώς και στην αναβάθμιση του δικτύου υδροδότησης.

Οι συναντήσεις στα πλαίσια της «Κυριακής του Δημότη» θα συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Τοπική Κοινότητα Ναρκίσσου.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >