Δήμος Πάργας
Οδηγίες σχετικά με την σύνδεση στην Αίθουσα του ΔΣ Δήμου Πάργας (τηλεδιάσκεψη)
Οδηγίες σχετικά με την σύνδεση στην Αίθουσα του ΔΣ Δήμου Πάργας (τηλεδιάσκεψη)

Ο Δήμος Πάργας έχει εγκαταστήσει την πλατφόρμα Cisco Webex.
Για να συμμετέχετε  θα πρέπει να κατεβάσετε στα κινητά σας τηλέφωνα την εφαρμογή WebEx Mettings της Εταιρίας CISCO (εάν δεν την έχετε ήδη)
Συγκεκριμένα
Google : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings
Iphone: https://apps.apple.com/us/app/cisco-webex-meetings/id298844386
ή στον Υπολογιστή σας (πρέπει να διαθέτει κάμερα - μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά)
Windows: https://akamaicdn.webex.com/client/WBXclient-40.2.12-18/webexapp.msi
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση χρησιμοποιείται τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://dimospargas.my.webex.com/meet/dimospargasgr

Για πληροφορίες και τυχόν προβλήματα :
Τηλέφωνο: 6974893274, 2684360340
email: dimospargasgr@gmail.com


Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >