Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις Επιτροπών
Ξεκίνησε η κατασκευή της αποχέτευσης ομβρίων στο Καναλάκι
08/02/2021

Το έργο της κατασκευής αποχέτευσης ομβρίων στο Καναλλάκι, ξεκίνησε να υλοποιείται σήμερα στα πλαίσια της εφαρμογής του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πάργας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 66.706,82€, έχει μελετηθεί και επιβλέπεται από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >