Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σε βάρος του ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΛΑΓΙΑ, τέλος 450,26 ευρώ και πρόστιμο 450,26 ευρώ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-2ΘΟ 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 207 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος του ΒΕΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, τέλος 33,10 ευρώ και πρόστιμο 33,10 ευρώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-2ΦΚ 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 206 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος της ΑΗΔΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, τέλος 101,61 ευρώ και πρόστιμο 101,61 ευρώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-ΘΒ4 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 205 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος του SULAJ KIRIAQI JAFER SELIME, τέλος 16,64 ευρώ και πρόστιμο 16,64 ευρώ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-Ξ5Ω 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 204 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-ΣΑ9 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 203 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-ΜΗ1 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 197 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-3ΚΣ 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-61Γ 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 95 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-9ΤΓ 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-ΩΔΗ 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 93 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Συγκρότηση Εθνικών Εκλογικών Συνεργείων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-ΩΡΧ 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 160 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞ0-ΡΤΧ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 234 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞ0-9ΧΟ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 198 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
εφαρμογή εργασιών οινοποιίας και βαφής σε όχημα του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞ0-ΥΝΗ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 185 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια αναφερομένων στο θέμα ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞ0-ΝΓΘ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 182 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια δομικών υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞ0-910 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 176 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INNOVOIL (IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE PROTOCOL FOR THE VALORISATION OF EXTRAVIRGIN OLIVE OIL)» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΞΩΞ0-ΒΒΖ 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 12953 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Net.LAM (Network of the Lower Adriatic Marinas”» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΞΩΞ0-99Ρ 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 12957 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ6ΩΞ0-ΥΙ0 10/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 189 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ6ΩΞ0-19Λ 10/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 193 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 122 123 124 125 126 138