Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞ0-ΙΕ1 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 131 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞ0-Χ9Δ 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 143 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞ0-ΙΤ1 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 148 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞ0-ΦΙΜ 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Εκτός έδρας μετακίνηση
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞ0-ΑΜ9 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 136 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΞ0-Γ92 25/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 139 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΞ0-72Ι 25/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 138 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας των υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ο9ΩΞ0-ΡΗΟ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 125 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας υλικών για έκτακτες ανάγκες του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ο9ΩΞ0-ΡΣΠ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 132 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Την ανάγκη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για προμήθεια βιβλίων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ο9ΩΞ0-ΕΦΞ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 124 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Περικοπή εξόδων κίνησης υπαλλήλων »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞ0-Ω0Χ 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15073 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
«Περικοπή εξόδων κίνησης υπαλλήλων »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞ0-ΒΝ5 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15302 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο νερού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΞ0-Ο2Ψ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 116 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη της υπηρεσίας για συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΞ0-1ΙΜ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΞ0-ΜΜΣ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 113 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς μηχανημάτων Δήμου Πάργας προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ , με απευθείας ανάθεση
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΞ0-ΥΑ0 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 97 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΞ0-Χ5Τ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 107 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΞ0-ΡΤ7 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 114 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορίζουμε ως προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πάργας έως την ψήφιση του υπό σύνταξη Ο.ΕΥ. του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΞ0-ΧΗΦ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 104 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ανάγκη προμήθειας των υλικών - ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΞ0-Θ25 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 106 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 120 121 122 123 124 129