Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύσταση, σύνθεση & λειτουργία Επιτροπών Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.)’,
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞ0-ΑΝΡ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 40 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΞ0-Π1Ψ 20/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 593 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΞ0-ΓΞΖ 20/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1679 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερά και δημόσια δημοπρασία, η εκμίσθωση ενός ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου, με την ονομασία «ΠΑΛΑΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ», εμβαδού 50 τ.μ.περίπου, επί της παραλίας (χερσαίας ζώνης λιμένος)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞ0-Ρ70 14/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1848 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερά και δημόσια δημοπρασία, η εκμίσθωση ενός ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου εμβαδού 1.084,71τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Πάργας και συνορεύει με μονοπάτι και στη συνέχεια με ρέμα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞ0-ΩΗ4 14/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 1846 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Την πρόσληψη της κας Χριστίνας Κριτσιμά του Λάμπρου, δικηγόρου Παρ’Αρείω Πάγω, ως δικηγόρο και νομικό σύμβουλο του Δήμου Πάργας με πάγια αντιμισθία και με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου στην κενή οργανική θέση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΞ0-Ρ1Φ 08/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 19250 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Λύση της εργασιακής σχέσης του Κοντοδήμα Γεώργιου του Βασιλείου απο την θέση του Ειδικού Συμβούλου στον Δήμο Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩΞ0-ΞΜ0 23/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 184 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
προμήθεια των βιβλίων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΦΜ3 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 183 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΠΡΦ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 186 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
εργασίες επισκευής του εκτυπωτή
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΖΙ9 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 161 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
απόλυτη ανάγκη του Δήμου για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-Ρ52 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 185 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-Ζ9Ω 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 188 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΖΥΙ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 182 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΙΕ0 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 180 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια χορτοκοπτικών .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-Β0Κ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 162 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-0ΞΝ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 168 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΨΔΩ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 189 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάθεση παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης ολοσέλιδης διαφήμισης του Δήμου Πάργας στο ένθετο ΤΑΞΙΔΙΑ στην εφημερίδα Αγγελιοφόρο στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε. ( έντυπο Αγγελιοφόρος )
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-3ΞΜ 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 133 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας διαφημιστικών φυλλαδίων για προβολή του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-ΓΟΣ 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 158 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια σφραγίδων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-ΤΗ0 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 159 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 143 144 145 146 147 153