Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Την ανάγκη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για προμήθεια βιβλίων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ο9ΩΞ0-ΕΦΞ 18/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 124 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Περικοπή εξόδων κίνησης υπαλλήλων »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞ0-Ω0Χ 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15073 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
«Περικοπή εξόδων κίνησης υπαλλήλων »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Π5ΩΞ0-ΒΝ5 04/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15302 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο νερού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΞ0-Ο2Ψ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 116 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη της υπηρεσίας για συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΘΩΞ0-1ΙΜ 28/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΞ0-ΜΜΣ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 113 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς μηχανημάτων Δήμου Πάργας προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ , με απευθείας ανάθεση
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΞ0-ΥΑ0 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 97 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΞ0-Χ5Τ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 107 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΞ0-ΡΤ7 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 114 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορίζουμε ως προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πάργας έως την ψήφιση του υπό σύνταξη Ο.ΕΥ. του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΞ0-ΧΗΦ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 104 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ανάγκη προμήθειας των υλικών - ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΞ0-Θ25 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 106 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια σάρωθρων για την υπηρεσία καθαριότητας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΞ0-Λ9Γ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 109 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞ0-Μ9Τ 07/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13932 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Έγκριση εργασίας μεταφοράς μηχανημάτων Δήμου Παργάς Προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞ0-1ΚΦ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 97 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞ0-Ξ7Ψ 11/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12861 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞ0-0Χ9 11/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 12680 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου νερού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α58ΩΞ0-Φ15 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 98 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια και εγκατάσταση ενός σάκου στεγανοποίησης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α58ΩΞ0-Λ0Σ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 99 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια φυτοφαρμάκων ,λιπασμάτων για τα δημοτικά γήπεδα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4Α58ΩΞ0-ΑΧΠ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια καυσίμων για πολιτική προστασία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΞ0-ΖΘΣ 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 91 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 145 146 147 148 149 153