Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
1ο ΠΑΡΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για Την Ανάθεση του Έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ»
29/08/2017

1ο ΠΑΡΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για Την Ανάθεση του Έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ»

133-2017 ΩΓΑΤΩΞ0-ΣΡΔ

Κοινοποίηση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  με Αριθμ. : 133 /2017 με τίτλο : « Έγκριση των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ».

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >