Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
21/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:”ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΗΣ” g2 g1 Περισσότερα
15/06/2017 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την Ανάθεση του Έργου : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ T.K ΚΥΨΕΛΗΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ ΚΟΡΩΝΗΣ» ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΝΕΟ 104-2017 63ΟΕΩΞ0-ΣΟ7 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 104 ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΥΨΕΛΗΣ   Περισσότερα
15/06/2017 « Έγκριση των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Δημοτική Οδοποϊια Αγίας Κυριακής» ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 95-2017 7ΑΥ8ΩΞ0-Γ03 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ(1) Περισσότερα
31/05/2017 Διακήρυξη “Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πάργας” 1-2017_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ_ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ_ΤΕΥΔ_signed 2-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4-ΤΕΥΔ (1) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   Περισσότερα
1 23 24 25 26 27 29