Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
10/05/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ” A. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ B.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (1) G.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ D.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ F.ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ… Περισσότερα
07/04/2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ “ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ”ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Πίνακας Κατάταξης Κοινωνικών Λειτουργών Πίνακας Κατάταξης Ψυχολόγων   Περισσότερα
31/03/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΓΑΣ” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017 _1 ΤΕΥΔ_v1.0 2Η ΔΕΥΚΡΊΝΗΣΗ   ΘΕΜΑ:«Διευκρίνηση  επί της μελέτης του συνοπτικού διαγωνισμού… Περισσότερα
21/03/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ”ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΗΣ”” ΑΡΧΕΙΑ PDF (1) ΤΕΥΔ ΚΥΨΕΛΗ    ΘΕΜΑ:«Διευκρίνηση  επί της Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού “ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ T.K ΚΥΨΕΛΗΣ  ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ… Περισσότερα
1 23 24 25 26 27