Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ"
06/07/2017

115-2017 718ΔΩΞ0-Φ11 AG.KYRIAKI

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >