Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών για τις υπηρεσίες του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΖΩΞ0-5ΩΗ 29/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 78 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια πλαισίου και ερμαρίων αρχειοθέτησης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΖΩΞ0-ΚΔ7 29/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 77 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΖΩΞ0-Ω54 29/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΖΩΞ0-Τ8Κ 29/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 74 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΖΩΞ0-Θ8Π 29/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Υ και εφαρμογών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΞΩΞ0-ΝΓΩ 09/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 150 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΞΩΞ0-ΜΞ7 09/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια παραθύρων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΞΩΞ0-Ζ6Φ 09/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΞΩΞ0-ΘΥΟ 09/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 69 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια φυτοφαρμάκων ,λιπασμάτων για τα δημοτικά γήπεδα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΞΩΞ0-7ΥΧ 09/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια βιβλίων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΞΩΞ0-ΚΒΙ 09/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια μελανιών -toner
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΞΩΞ0-ΝΛΛ 09/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 64 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
την προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΞΩΞ0-ΙΛΠ 09/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β49ΞΩΞ0-Ι8Β 09/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 57 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΞ0-ΝΤ7 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 5229 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΞ0-9ΡΖ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 170 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια εκκινητή και δύο (2) μπαταριών .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΞ0-Γ2Δ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 58 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΞ0-ΧΧΜ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 55 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
παροχή υπηρεσίας που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο νερού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΞ0-ΖΩΒ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 53 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια μελανιών -toner.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΞ0-9ΧΒ 12/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 52 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 118 119 120 121 122 130