Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-0ΞΝ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 168 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΞ0-ΨΔΩ 02/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 189 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάθεση παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης ολοσέλιδης διαφήμισης του Δήμου Πάργας στο ένθετο ΤΑΞΙΔΙΑ στην εφημερίδα Αγγελιοφόρο στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε. ( έντυπο Αγγελιοφόρος )
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-3ΞΜ 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 133 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας διαφημιστικών φυλλαδίων για προβολή του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-ΓΟΣ 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 158 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια σφραγίδων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-ΤΗ0 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 159 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια φυτοφαρμάκων,λιπασμάτων για τα δημοτικά γήπεδα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-ΟΗ4 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 160 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών συντήρηση κλιματιστικών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΞ0-Μ5Ο 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 155 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΖΩΞ0-ΙΡΛ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19589 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία λαϊκών αγορών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΑΩΞ0-Ι33 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 181 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
εργασία μυοκτονίας και απεντόμωσης χώρων εντός και εκτός οικισμών του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΤΩΞ0-ΨΓΩ 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 145 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΤΩΞ0-ΥΑΝ 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 149 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
υπηρεσίας για συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΤΩΞ0-ΛΛΣ 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 164 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων για τις υπηρεσίες του Δήμου..
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΤΩΞ0-Ξ9Φ 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 163 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια κορνιζών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 456ΤΩΞ0-ΙΧΔ 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 165 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Κατάταξη των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. 4024/2011
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 457ΓΩΞ0-0ΕΜ 29/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 17295 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - απολύμανσης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 457ΡΩΞ0-4Ξ5 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 131 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για προμήθεια σχαρών ομβρίων .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 457ΡΩΞ0-95Σ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 144 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 457ΡΩΞ0-Ε3Α 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας υλικών για έκτακτες ανάγκες του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 457ΡΩΞ0-ΟΤΗ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 153 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 45ΒΧΩΞ0-ΩΗΑ 09/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 142 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 119 120 121 122 123 129