Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σε βάρος του ΖΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΣΗΦ, τέλος 1.074,93 ευρώ και πρόστιμο 1.074,93 ευρώ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-3Ι7 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 213 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ, τέλος 480,76 ευρώ και πρόστιμο 480,76 ευρώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-Ν39 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 212 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ, τέλος 480,76 ευρώ και πρόστιμο 480,76 ευρώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-Λ6Υ 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 211 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος της ΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, τέλος 90,57 ευρώ και πρόστιμο 90,57 ευρώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-ΖΞΙ 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 210 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος του ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ Ο.Ε., τέλος 276,48 ευρώ και πρόστιμο 276,48 ευρώ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-7ΟΡ 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 231 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος του ΓΚΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, τέλος 907,92 ευρώ και πρόστιμο 907,92 ευρώ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-Ξ8Ω 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 209 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος της ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ, τέλος 428,64 ευρώ και πρόστιμο 428,64 ευρώ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-ΩΡΨ 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 208 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος του ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΛΑΓΙΑ, τέλος 450,26 ευρώ και πρόστιμο 450,26 ευρώ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-2ΘΟ 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 207 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος του ΒΕΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, τέλος 33,10 ευρώ και πρόστιμο 33,10 ευρώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-2ΦΚ 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 206 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος της ΑΗΔΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, τέλος 101,61 ευρώ και πρόστιμο 101,61 ευρώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-ΘΒ4 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 205 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σε βάρος του SULAJ KIRIAQI JAFER SELIME, τέλος 16,64 ευρώ και πρόστιμο 16,64 ευρώ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΓΩΞ0-Ξ5Ω 21/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 204 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-ΣΑ9 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 203 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-ΜΗ1 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 197 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-3ΚΣ 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-61Γ 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 95 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-9ΤΓ 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθειας για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-ΩΔΗ 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 93 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Συγκρότηση Εθνικών Εκλογικών Συνεργείων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ0ΩΞ0-ΩΡΧ 20/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 160 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞ0-ΡΤΧ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 234 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞ0-9ΧΟ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 198 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 137 138 139 140 141 153