Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
εφαρμογή εργασιών οινοποιίας και βαφής σε όχημα του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞ0-ΥΝΗ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 185 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια αναφερομένων στο θέμα ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞ0-ΝΓΘ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 182 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια δομικών υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞ0-910 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 176 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INNOVOIL (IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE PROTOCOL FOR THE VALORISATION OF EXTRAVIRGIN OLIVE OIL)» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΞΩΞ0-ΒΒΖ 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 12953 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Net.LAM (Network of the Lower Adriatic Marinas”» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΘΞΩΞ0-99Ρ 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 12957 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ6ΩΞ0-ΥΙ0 10/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 189 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ6ΩΞ0-19Λ 10/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 193 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια καυσίμων για πυροπροστασία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ6ΩΞ0-ΙΒΠ 10/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 181 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
παροχή υπηρεσίας που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο νερού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ6ΩΞ0-Ο43 10/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 164 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια δομικών υλικών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ6ΩΞ0-0ΜΝ 10/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 152 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ6ΩΞ0-ΗΤΕ 10/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 150 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου Τζάνη Ελένης του Βασιλείου Κλάδου ΔΕ32 Μαγείρων με Βαθμό Γ΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΞ0-ΕΨ7 06/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 194 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου Αηδώνη Πανάγιως του Θωμά Κλάδου ΥΕ16 Καθαριστριών με Βαθμό Γ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4Θ4ΩΞ0-Α1Λ 06/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 195 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΓΥΩΞ0-869 23/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 91 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΓΥΩΞ0-20Α 23/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 92 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων στο θέμα ανταλλακτικών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΓΥΩΞ0-ΡΨΗ 23/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 146 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των ανταλλακτικών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΓΥΩΞ0-ΖΣΒ 23/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 151 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΓΥΩΞ0-Ε36 23/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 156 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των αναφερόμενων ειδών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΓΥΩΞ0-ΧΩΜ 23/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 169 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
προμήθεια των ανταλλακτικών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Β4ΓΥΩΞ0-Β5Ρ 23/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 170 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 138 139 140 141 142 153