Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
“ προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών”
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞΔΦΩΞ0-Α63 08/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2664 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 8340
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΡΒΟΩΞ0-ΨΑΘ 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2605/99/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚ22ΩΞ0-Μ5Γ 07/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2566/97/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Π9ΗΩΞ0-Ι30 02/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2393/86/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
την υπηρεσία με τίτλο: οικοδομικές εργασίες για την Δ.Ε. Φαναρίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Η83ΩΞ0-80Ω 24/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 81 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕ ΠΑΡΓΑΣ: ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΓ2ΥΩΞ0-80Π 24/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 84/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΗΚΑΩΞ0-ΙΩΒ 24/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 2192/24-02-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔ41ΩΞ0-ΓΣ1 23/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 76 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΠ18ΩΞ0-ΧΚΑ 21/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 1771/15-02-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΠΕΛΩΞ0-ΨΦΧ 20/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 1930/20-02-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συντήρηση και επισκευή ασύρματων δικτύων Δ.Ε. Φαναρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ω0ΗΩΞ0-Λ3Θ 17/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 1837/62 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ COVID-19
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΤΣΩΞ0-6ΓΤ 15/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 1714/14-02-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς μπαζών και άλλων αντικειμένων Δ.Ε Φαναρίου (Κάδοι μεταφοράς βαρέων απορριμμάτων και κοντέινερς »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Β65ΩΞ0-1Ο4 15/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 51 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Προμήθεια μουσικών ειδών και οργάνων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0ΨΗΩΞ0-ΣΟ6 15/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 50 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
« Eπισκευή και συντήρηση μουσικών οργάνων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0Α4ΩΞ0-0Δ1 15/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Προμήθεια Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ψ6ΓΩΞ0-1ΡΛ 14/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 44 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Προμήθεια Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΥΚΕΩΞ0-Ι3Ρ 14/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 43 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Προμήθεια Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤΗΚΩΞ0-1Ξ9 14/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 41 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Προμήθεια κλιματιστικών»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ο10ΩΞ0-ΞΚΠ 14/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 39 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή ασύρματων δικτύων Δ.Ε. Φαναρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ7ΙΘΩΞ0-ΡΒ6 13/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 1611/38/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 2 3 4 142