Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 07-11-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΒΓΡΩΞ0-Κ2Ο 01/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12458/01-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 94Υ7ΩΞ0-ΥΣΙ 27/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 3678/11-04-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ1Υ7ΩΞ0-5Ω8 17/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 11771/13-010-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0Ω2ΩΞ0-Γ1Ψ 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 11687/432/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 60ΧΟΩΞ0-8Η6 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 11684/431/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 407/2022 Απόφασης Δημάρχου με θέμα : Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πάργας και αρμοδιοτήτων τους από την 01-10-2022 έως την 31-12-2023.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΔΩΩΩΞ0-9ΘΧ 07/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 11508/07-10-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞΩΞΩΞ0-ΠΟΤ 06/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 11487/422/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΔΨ6ΩΞ0-10Φ 05/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 11435 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορισμός Υπευθύνου Ενεργειακών Υποδομών / Εγκαταστάσεων (Υ.Ε.Υ.Ε.) του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΨΘΩΞ0-ΚΘΩ 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10893/22-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πάργας και αρμοδιοτήτων τους από την 01-10- 2022 έως την 31-12-2023.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ89ΑΩΞ0-ΔΗ1 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 11090/27-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣΠΞΩΞ0-ΡΝΑ 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10732/19-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 925ΞΩΞ0-ΙΥ7 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 11110/27-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΖ9ΖΩΞ0-ΧΘΞ 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10728/19-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 95Ξ8ΩΞ0-ΙΟ9 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10734/19-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΑΛΔΩΞ0-ΙΔ4 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10731/19-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΘΞΩΞ0-0ΩΟ 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10733/19-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ -ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Π05ΩΞ0-55Η 27/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10730/19-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση ομάδας εργασίας και επιτροπής παραλαβής προϊόντων στο πλαίσιο του Ε.Π.ΤΕΒΑ/FEAD 2014/2020.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗΛΜΩΞ0-ΡΚ4 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 404/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΘΩΩΞ0-4ΓΒ 19/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10114/01-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΒΝ4ΩΞ0-3ΦΜ 15/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10349/07-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 139