Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πράξης «Συνέχιση Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας» και παραλαβής των παραδοτέων της δομής από 01/07/2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 91Ζ2ΩΞ0-Ζ89 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15443 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πράξης «Συνέχιση Δομής Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάργας» και παραλαβής των παραδοτέων της δομής από 01/07/2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣΝΦΩΞ0-ΤΘ1 28/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15441 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Παροχή Υπηρεσιών Παιδίατρου για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΩΕΩΞ0-ΠΔΝ 27/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15356/13395 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΔΝΞΩΞ0-Μ29 27/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15350/983/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος και βελτίωση αντλιοστασίου στην θέση «πηγές Χόχλας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΜΕΦΩΞ0-Η5Λ 22/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15313/980/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Χωματουργικές εργασίες στην ΤΚ Σταυροχωρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 673ΖΩΞ0-1Β3 21/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15307/979/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Μέγαρο και στο κτίριο που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου στην Δ.Κ Καναλλακίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΚ8ΩΞ0-ΗΗΡ 21/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15303/972023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για Δαπάνες μεταφορών αγαθών-υλικών-μηχανημάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΚ1ΩΞ0-Φ3Φ 20/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15228/975/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: Προμήθεια υλικών και εργασίες στο 2ο Νηπιαγωγείο Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΥΖ0ΩΞ0-Ω38 20/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15195/974/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ιατρός Εργασίας για το έτος 2024-2025»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΨΙ9ΩΞ0-36Θ 20/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15249/977 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ2Σ7ΩΞ0-Χ3Λ 20/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15239/976 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση αθλητικού Γηπέδου ΔΕ Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 635ΩΩΞ0-ΧΓΔ 19/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 15136/973 /2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια υλικών και εργασίες στο 2ο Νηπιαγωγείο Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ω9ΖΩΞ0-0Η9 13/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 14964/968/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗΡΝΩΞ0-Κ1Χ 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 14325/30-11-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ξ0ΕΩΞ0-ΙΤΘ 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 14326/30-11-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την: Συντήρηση αθλητικού Γηπέδου ΔΕ Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΟΔΠΩΞ0-4Ξ2 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 14869/959/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 944ΤΩΞ0-ΝΝΞ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 14295/947 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΦΕΩΞ0-ΟΙΓ 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 3977/ 12233 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ 2023-2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΜΝΑΩΞ0-1Μ0 23/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 929/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ρ3ΒΩΞ0-Λ4Α 08/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 8684/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 2 3 4 5 153