Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
« προμήθεια κλιματιστικών για τον Δήμο Πάργας».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΝΑΤΩΞ0-ΙΚ2 09/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 29 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Προμήθεια Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 69ΗΧΩΞ0-ΩΨ2 07/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 27 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
«Προμήθεια Υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΟΧΩΩΞ0-ΥΣΞ 07/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ .ΑΝΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΓΤΔΩΞ0-0ΜΠ 01/02/2023 Αρ. Πρωτ.: 1010/31-01-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Δ.Ι.Ε.Κ 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΙ6ΩΞ0-ΚΣ7 26/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 604/25-01-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55-67
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ω2ΡΩΞ0-ΩΡΨ 24/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 545/23-01-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Γ. Α. ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΓ5ΜΩΞ0-ΝΛΛ 17/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 260/13-01-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κίνησης εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας των με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ6002, ΚΗΗ6003, ΚΗΗ9744, ΚΗΙ8331, ΚΗΙ8315, ΚΗΙ8340, ΚΗΗ9439 και ΚΗΗ8344 υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ04ΑΩΞ0-ΧΣΜ 02/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 15213/30-12-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Οικοδομικές εργασίες για την Δ.Ε Φαναρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Φ83ΩΞ0-Β7Ε 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 15062/723/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος Α2 Τ.Κ Σκαφιδωτής
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΚΛΠΩΞ0-ΥΙ6 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 15032/721/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΚΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67Π3ΩΞ0-ΔΗΧ 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 14915/23-12-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΧΘΛΩΞ0-9Χ5 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 14914/23-12-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2023 της υπαλλήλου Χαλκή Παρασκευής
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΨΥ6ΩΞ0-ΡΘ1 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 14813 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Υδραυλικές – αποχετευτικές εργασίες Δ.Ε Φαναρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΙΠΠΩΞ0-7ΜΧ 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 15026/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Διδασκαλία μουσικής για τις ανάγκες της φιλαρμονικής του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΟΗΩΞ0-Π1Ξ 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 15019/717/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Προμήθεια ειδών σιδήρου και αλουμινίου Δ.Ε Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣΖΨΩΞ0-ΨΥΘ 27/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 15011/216/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 975ΤΩΞ0-Χ55 22/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 14892/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος Α2 Τ.Κ Σκαφιδωτής
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 950ΞΩΞ0-ΘΑΛ 22/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 14883/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Οικοδομικές εργασίες για την Δ.Ε Φαναρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΒΡ7ΩΞ0-ΜΘΘ 22/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 14873/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορισμός υπαλλήλου για γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΞΠΩΞ0-321 21/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 631/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 142