Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 5 ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ 09-2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΡΧΨΩΞ0-ΨΟ0 15/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10624/15-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΕ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ε74ΩΞ0-ΟΙΕ 15/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10392/08-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΗ 9439 υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΤ6ΝΩΞ0-ΒΨΝ 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 13376/08-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 612ΒΩΞ0-Ζ1Ψ 12/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10348/07-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΕ8ΩΞ0-ΙΚΡ 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9869/24-08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65Γ1ΩΞ0-0Τ5 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9866/24-08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΗΞ8ΩΞ0-Π3Σ 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9867/24-08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΙΥΑΩΞ0-Χ2Η 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9865/24-08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗΖΟΩΞ0-6Λ5 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9871/24-08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΩΞ0-047 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9862/24-08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤ8ΥΩΞ0-ΥΕΜ 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9868/24-08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Φ0ΡΩΞ0-ΡΧΥ 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9870/24-08-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΔ6ΩΞ0-1ΣΩ 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9863/24-08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔ8ΦΩΞ0-16Α 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9867/24-08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0ΡΦΩΞ0-ΚΣΧ 07/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10255/06-09-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΝ3ΙΩΞ0-ΧΕ0 07/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9111/02-08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗ2ΟΩΞ0-ΥΟ1 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8043/08-07-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου για την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών μηνός Αυγούστου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΘ2ΧΩΞ0-Λ94 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 9313/06-08-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών μηχανημάτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΣΝΧΩΞ0-0Η7 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10305/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Προμήθεια ειδών σιδήρου και αλουμινίου Δ.Ε Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΕΜ4ΩΞ0-Κ19 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 10286/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 2 3 4 5 139