Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΧ5ΩΞ0-Ο32 26/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 9369/508/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΖΔΩΞ0-ΔΛΔ 26/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8363/26-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΓΠ2ΩΞ0-8Ν4 17/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8958/482/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απευθείας ανάθεση την υπηρεσία με τίτλο: «Ενοικίαση μίας (1) χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ στην περιοχή Αμμουδιά»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΛΦΟΩΞ0-ΨΩ2 17/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8954/481/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΟΕΘΩΞ0-Χ26 14/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8932/14-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗΣΗΩΞ0-ΨΦ0 14/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8387/04-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚ7ΣΩΞ0-ΗΘΒ 13/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8792/12-074-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΙΥΑΩΞ0-ΥΑ3 12/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8824/472/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορισμός μέλους στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων και κινητών για την εκμίσθωση, εκποίηση ,ανταλλαγή, αγορά και μίσθωση κινητών και ακινήτων για το έτος 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΣΙΥΩΞ0-Ο01 11/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 448-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΣΟΧ 2- 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65Κ8ΩΞ0-79Φ 11/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8665/10-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΑΗ7ΩΞ0-ΒΦ2 07/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8516/06-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ1ΓΥΩΞ0-Θ6Ω 04/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8366/03-07-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚ1ΒΩΞ0-0ΔΩ 03/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 8331/3-7-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΑΘΔΩΞ0-ΛΡΦ 29/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 8133/28-06-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩ9ΔΩΞ0-ΦΟΧ 28/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 8121/28-06-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών σιδήρου και αλουμινίου Δήμου Πάργας»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67ΜΝΩΞ0-ΛΛΣ 27/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 8057/ 434 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορισμός πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΜ9ΩΞ0-Ο9Μ 26/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 429-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 407-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 01-10-2022 ΕΩΣ 31-12-2023.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤΓΗΩΞ0-Ε1Π 22/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 7849/22-06-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΛΥΤΩΞ0-ΝΜΓ 21/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 7758/21-06-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χωματουργικές εργασίες Δ.Ε. Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ8ΝΤΩΞ0-Ρ8Ο 20/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 2810 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 2 3 4 5 149