Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΑ3ΞΩΞ0-ΤΔΨ 11/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11336/25-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣΤΔΩΞ0-Ρ9Π 11/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11928/09-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 642ΦΩΞ0-Ο08 11/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12032/11-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΥΟ7ΩΞ0-201 11/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12033/11-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΓΟΛΩΞ0-0ΚΠ 11/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 12030/11-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού από τον Ιδιωτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό με την επωνυμία «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΗ Ι.Κ.Ε.», που βρίσκεται στο Καναλλάκι, Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΙΠΩΞ0-3ΩΕ 09/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 523-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός Υπευθύνων Προστασίας Ανηλίκων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡ06ΩΞ0-73Σ 03/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 513/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜ3ΕΩΞ0-72Β 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11621/02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΠΑΠΠΑΣ ΑΔΑΜ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΙΜΩΞ0-ΕΔΞ 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11623/02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 94ΥΧΩΞ0-1ΣΙ 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11624-02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΞΨΩΞ0-Ψ2Η 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11625/02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 92Σ5ΩΞ0-Ο02 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11626/02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 94Ε2ΩΞ0-ΞΨΤ 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11627/02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΠ49ΩΞ0-Ω30 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11628/02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΜΙΝΙΤΙ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΠΝΑΩΞ0-Ο9Λ 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11629/02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΖΘΔΩΞ0-ΜΣΨ 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11630/02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 521-2021 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΙΞΩΞ0-ΝΝΒ 02/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11614/02-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ 7976 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας>>.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΖΓΟΩΞ0-ΜΓΨ 01/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 11853/01-11-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΙ 6000 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 64Δ3ΩΞ0-Μ7Ο 27/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 11467/27-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 5 ΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΥΨ0ΩΞ0-ΜΕ0 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 11308/22-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 4 5 132