Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
30/09/2020 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_signed Προκήρυξη Απορριμματοφόρου 20PROC007391909 Μελέτη Απορριμματοφόρου_signed Τ.Ε.Υ.Δ. Σε επεξεργάσιμη μορφή Περισσότερα
29/09/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20PROC007386127 Διακήρυξη Ασφαλτομίγματος Συνοπτικός_signed Μελέτη προμήθειας – Ασφαλτομιγματος 2020_signed ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Ασφαλτομιγματος… Περισσότερα
08/09/2020 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας Ο Δήμος Πάργας προχωρά στην διακήρυξη διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016… Περισσότερα
02/09/2020 Αλλαγή αγωγών ύδρευσης στην Δημοτική Κοινότητα Καναλακίου από τον Δήμο Πάργας Ο Δήμος Πάργας ολοκλήρωσε την δημοπράτηση του έργου αντικατάστασης τμημάτων ύδρευσης από αμίαντο στη Δημοτική Κοινότητα Καναλακίου αξίας 70.000€, μέσω… Περισσότερα
1 2 3 4 5 20