Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
21/12/2022 Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Πάργας 9. 2022 12 06 PARGA-HLEKTROKINHSH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22PROC011797872_signed 8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9ΙΙΛΩΞ0-ΒΞΠ_signed 10. espd-request-v2_signed 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 22PROC00…. 2022S 239-689012 (22PROC011797579) Περισσότερα
24/10/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ 01-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22PROC011458713 02-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΕΔΘΩΞ0-ΑΨΚ 02.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ-ΠΡΟΫΠ_signed 06-espd-request-v2 Φωτιστικά_signed Περισσότερα
18/10/2022 Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της πανδημίας στον Δήμο Πάργας 2022 10 11 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AT08 22PROC011419451 2022 10 11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΤ08 9ΙΛΦΩΞ0-Μ2Ν   Περισσότερα
14/10/2022 Διαγωνισμός “Ανάπλαση πλατείας Καναλακίου” Ανάπλαση Πλατείας Καναλακίου Περίληψη διακ. ΑΔΑ.69ΣΒΩΞ0-ΩΨΑ Διακήρυξη ΑΔΑΜ. 22PROC011426011   Περισσότερα
1 2 3 4 5 29