Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
08/05/2023 Προκήρυξη ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ   Ο Δικαιούχος Δήμος Πάργας διακηρύττει ότι την  23.05.2023   του μηνός  Μαϊου  του έτους 2023  ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00… Περισσότερα
31/01/2023 Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία πεζοδρομίων στον Δήμο Πάργας» Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ενταγμένης πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ» στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», της Δράσης… Περισσότερα
31/01/2023 Προκήρυξη διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων αυτόνομων φωτιστικών και ελέγχου κυκλοφορίας» Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ενταγμένης πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ» στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», δημοπρατείτε  η… Περισσότερα
26/12/2022 Αναβάθμιση οδ. δικτύου Δήμου Πάργας για πρόσβαση σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14946.2022 ΑΔΑ.Ψ1ΙΒΩΞ0-989 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14943.2022 ΑΔΑΜ.22PROC011895823 Περισσότερα
1 2 3 4 29