Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
11/05/2023 Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Πάργας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 23PROC012648069 03-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΧΗΜΑΤΑ 9122ΩΞ0-0ΩΟ espd-request-v2 Προμήθεια Οχημάτων_signed Περισσότερα
08/05/2023 Προκήρυξη ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΓΑΣ   Ο Δικαιούχος Δήμος Πάργας διακηρύττει ότι την  23.05.2023   του μηνός  Μαϊου  του έτους 2023  ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00… Περισσότερα
08/05/2023 Προκήρυξη ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ   Ο Δικαιούχος Δήμος Πάργας διακηρύττει ότι την  23.05.2023   του μηνός  Μαϊου  του έτους 2023  ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00… Περισσότερα
31/01/2023 Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία πεζοδρομίων στον Δήμο Πάργας» Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ενταγμένης πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ» στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», της Δράσης… Περισσότερα
1 2 3 4 29