Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
24/10/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ 01-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22PROC011458713 02-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΕΔΘΩΞ0-ΑΨΚ 02.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ-ΠΡΟΫΠ_signed 06-espd-request-v2 Φωτιστικά_signed Περισσότερα
18/10/2022 Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της πανδημίας στον Δήμο Πάργας 2022 10 11 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AT08 22PROC011419451 2022 10 11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΤ08 9ΙΛΦΩΞ0-Μ2Ν   Περισσότερα
14/10/2022 Διαγωνισμός “Ανάπλαση πλατείας Καναλακίου” Ανάπλαση Πλατείας Καναλακίου Περίληψη διακ. ΑΔΑ.69ΣΒΩΞ0-ΩΨΑ Διακήρυξη ΑΔΑΜ. 22PROC011426011   Περισσότερα
23/09/2022 Διακύρηξη διαγωνισμού Λειτουργία και συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 620ΗΩΞ0-ΒΛ1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Ε.Λ. ΠΑΡΓΑΣ 2022 22PROC011292390   Περισσότερα
1 2 3 4 27