Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Διακήρυξη "Αποκομιδή Απορριμμάτων και Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πάργας"
31/05/2017

1-2017_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ_ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ_ΤΕΥΔ_signed

2-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

4-ΤΕΥΔ (1)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >