Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
18/10/2022 Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της πανδημίας στον Δήμο Πάργας 2022 10 11 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AT08 22PROC011419451 2022 10 11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΤ08 9ΙΛΦΩΞ0-Μ2Ν   Περισσότερα
14/10/2022 Διαγωνισμός “Ανάπλαση πλατείας Καναλακίου” Ανάπλαση Πλατείας Καναλακίου Περίληψη διακ. ΑΔΑ.69ΣΒΩΞ0-ΩΨΑ Διακήρυξη ΑΔΑΜ. 22PROC011426011   Περισσότερα
23/09/2022 Διακύρηξη διαγωνισμού Λειτουργία και συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 620ΗΩΞ0-ΒΛ1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Ε.Λ. ΠΑΡΓΑΣ 2022 22PROC011292390   Περισσότερα
15/09/2022 Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δήμου Πάργας 01-Διακήρυξη Υλικών Υδρευσης 22PROC011242308 03-ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υλικών Υδρευσης 62Α5ΩΞ0-ΧΟΘ 02-ΜΕΛΕΤΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 2022_signed espd-request-v2_signed   Περισσότερα
1 2 3 4 5 6 29