Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
04/09/2018 ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ… Περισσότερα
31/08/2018 ΠΡΟΚΉΡΥΞΉ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ _ ΑΔΑΜ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΓΑ 2018_signed ΤΕΥΔ Οχήματα_signed Περισσότερα
16/05/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ ΤΕΥΔ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕ ΠΑΡΓΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Περισσότερα
16/05/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΕΥΔ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Περισσότερα
1 19 20 21 22 23 29