Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
20/06/2019 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΠΑΡΓΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΠΑΡΓΑΣ 1-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δ. Πάργας_signed 6-ΤΕΥΔ Περισσότερα
31/05/2019 Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας» PERILIPSI PROKIRIKSIS PROMITHEIAS KAYSIMWN 2019 NEA DIAKIRIKSI KAYSIMWN 2019 MELETI PROMHTHIAS KAYSIMWN Περισσότερα
17/05/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» prokyriksi de fanariou diakyriksi de fanariou teyd fanariou meleth fanariou Περισσότερα
17/05/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» prokyriksi de pargas diakyriksi de pargas teyd de pargas meleth de pargas     Περισσότερα
1 17 18 19 20 21 29